Als ik een probleem had, werd het op gelost.
En de mensen daar waren vriendelijk.

Nico Pomstra,